Klubben bildades 1958. Inträdesavgiften var då 5 kr, medlemsavgiften var också 5 kr. Klubben har för närvarande ett 60 tal medlemmar, och är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet samt Skyttesportförbundet.

Bilfälten är vår största nationella tävling den startades i början av 1980 talet. Den brukar vara den första fältskyttetävlingen i Västernorrland. Den omfattar 8 stationer där man får åka bil mellan stationerna vilket brukar uppskattas av skyttarna. Som mest har vi haft 240 starter i olika vapengrupper.

Vi arrangerar även Ö-viksträffen, en precisionsskyttetävling som 1999 gjordes om till en cuptävling. Tävlingen omfattar en grundomgång om 7 serier i vapengrupp C. Efter detta tas de 16 bästa skyttarna ut till en spännande cupskjutning.

Klubben har även serietävlingar i fältskytte, precisionsskytte, PPC och springskytte.