Externa 2019

9/11 Höstträffen Krut 2019
 2019-11-12
9/11 Höstträffen Luft 2019
 2019-11-12
7/11 Hemorten 2019
 2019-11-07
19/10 Mil snabb S-vall 2019
 2019-11-01
13/10 KretsM A Preci V2 2019
 2019-11-01
6/10 Hösttrofen fält 2019
 2019-11-01
5/10 Björkmörkret Umeå 2019
 2019-10-16
18/8 Diamanten Fält 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM A Preci lag 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM A Preci 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM B Preci 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM C Preci 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM Vet Y Preci 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM Vet Y lag Preci 2019
 2019-10-16
2-9/7 SM Dam Preci 2019
 2019-10-16